B2B FÖRSÄLJNING

EN SÄLJPROCESS, EN SÄLJKURS, FÖR SÄLJUTVECKLING

SÄLJKURSER & SÄLJCOACHNING

Du behöver modern säljteknik i b2b försäljning. En bra säljkurs ger dig rätt mix av personlig försäljning och digital marknadsföring för att öka försäljningen.

Ert företag och de som säljer behöver regelbunden säljcoachning. Rätt säljträning ökar resultatet med 24% och driver ert företags säljutveckling.

SÄLJSTYRNING FÖR TILLVÄXT

SÄLJSTRATEGI & SÄLJPROCESSER

Er framgång styrs av rätt säljstrategi. Säljutveckling kräver dynamiska och aktuella säljstrategier för att öka försäljning och leda er till rätt affärer.

Du behöver rätt säljprocesser för att nå igenom i b2b försäljning. Konkurrens och informationsöverflöd kräver effektiva säljprocesser för att öka försäljningen.

BÄTTRE B2B FÖRSÄLJNING

I dagens ekonomi avgörs ert företags framtid och framgång av er säljkraft. Vi ser det ofta. Att öka försäljning avgörs inte av bra produkter, tjänster, service eller priser. Många konkurrenter har det. Fullvärdiga alternativ. Världen är full av duktiga företag. Men det är ytterst få som har en riktigt unik produkt eller tjänst som säljer sig själv. Det är er säljkraft som driver.

NYCKLAR I VINNARNAS VÄGVAL

Förändringstempot är högt i alla branscher. För att vinna på kort och lång sikt är behöver ni följa den väg som innebär dynamiska säljstrategier, effektiva säljprocesser och modern säljteknik. Står ni still förlorar ni när andra i branschen springer vidare.

Allt är i rörelse. Löpande säljutveckling är därför nyckeln för alla som vill vinna matchen ute på marknaden.

VI ÄR REN SÄLJKRAFT

Säljkraft är ett nätverk med erfarna och välutbildade specialister inom säljutveckling. Vi älskar försäljning och ledarskap och brinner för att hjälpa företag att vara bäst, mest och effektivast på det intäktsdrivande arbetet. 

Våra kompetensområden är:

  • Marknad & Strategi
  • Effektiva processer
  • Personlig försäljning
  • Digital marknadsföring