ÅTTA AV TIO FÖRETAG SAKNAR DEN PLAN SOM SKA BYGGA ER KOMMUNS TILLVÄXT

Det är intäkterna som skapar tillväxt och arbetstillfällen. Det är syret i samhällets ekonomiska livsomlopp. För att öka försäljning krävs en försäljningsplan. Det ger en tydlig fokusering och kan ge i stort sett alla företag ett flerdubblat resultat, riktad säljutveckling och mera säljkraft.

Utifrån det perspektivet är det lite läskigt att konstatera att åtta av tio företag (2015) saknar en plan, säljstrategi för hur man ska ta hand om sina befintliga kunder samt locka nya köpare.

Vad är nuläget i din kommun?
Hur ser era företags närmsta år ut?
Vad vill du som nyckelperson åstadkomma?

AVGÖRANDE FÖR ALLA NÄRINGSLIVSUTVECKLARE

  • Kommer era företag att behålla sina intäkter i konkurrens med andra företag som (möjligen) är bättre på detta?
  • Kommer man att tappa och behöva säga upp folk?
  • Missar man goda möjligheter att bygga tillväxt med ökat resultat, flera investeringar och nya anställningar? 

ALLA SME-FÖRETAG BEHÖVER EN FÖRSÄLJNINGSPLAN

Så mycket vet vi att de företag som har en plan för det intäktsdrivande arbetet kan flerdubbla sitt resultat. De företag som har en plan för det intäktsdrivande arbetet kommer i stort sett alltid att ha ett försprång på de flesta andra i branschen. Detta då så många andra jobbar ostrukturerat och oregelbundet utan säljstrategi.

Vilket ansvar har du som näringslivsutvecklare i kommunen för att ge stöd inom detta område? Hur ser du på den direkta kopplingen till er kommuns möjlighet till tillväxt och flera jobb genom denna fråga?

Jonas Ulander
Med fokus på Mera affärer!
073-812 91 94