SÄLJPROCESSER DUBBLAR EFFEKTEN

Vill ni sälja mera till flera? Vill ni få ut mera av säljet och de resurser som ni satsar? Börja då med att fokusera på era säljprocesser när ni ska jobba med säljutveckling. Här får ni snabbast och mest effekt.

TRE SÄLJPROCESSER SOM AVGÖR ERT RESULTAT

Ni kan minst dubbla effekten. Med rätt styrning och mätning får ni kraftfull utväxling på ert intäktsdrivande arbete. Fokusera på dessa tre säljprocesser.

1) NYFÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Ni kan flerdubbla resultatet. Nio av tio säljare missar 90% av intäkterna. Ni behöver mellan fem till tolv kontakter med en ny kund eller ny beställare för att få del av potentiella affärer. Ni behöver rätt balans av personlig och digital bearbetning under rätt tidsintervall. För att lyckas med detta behöver ni rutiner. 

2) OFFERTPROCESSEN

Ni kan dubbla hitraten på era offerter med en metodisk offertprocess. Om ni arbetar med struktur när det kommer till hur ni hanterar offerter före-under-efter får ni avgörande information om den aktuella affären. Ni behöver inte göra det med alla offerter. Det kan styras av nivåer i ordervärde och potential på kunden. För det behöver ni rutiner.

3) KUNDVÅRDSSPROCESSEN

Visste du att två av tre som byter leverantör gör det "på grund av ett upplevt ointresse och nonchalans från befintlig leverantör"? Det handlar sällan om pris. Om ni sköter era relationer. Många vårdar sina befintliga kunder på ett bra sätt. Man tar bara hand om några, de största. I så fall tappar ni kontrollen. För detta behöver ni rutiner.

SAKNAR NI RUTINER FÖR ERT ARBETE MED FÖRSÄLJNING?

Ni skulle sannolikt få ut mycket mera effekt av den tid och de pengar som ni satsar inom försäljning genom att ta fram säljprocesser för arbetet. Det är precis som med Lean och Six Sigma inom produktion och logistik - det går att vinna otroligt mycket på effektiva säljprocesser.

Hör av er om ni vill ha inputs för ert arbete. Vi är utbildade och erfarna Processledare och vi bidrar gärna i ett utvecklingsprojekt.

Säljkraftshälsningar
Jonas Ulander
Tillväxtmotor
073-812 91 94