SÄLJCOACHNING FÖR B2B FÖRSÄLJNING

När du ska prestera på hög nivå inom försäljning är det på samma sätt som inom idrottens värld. Det krävs tydliga målbilder och ständigt påfyllande av kunskap och energi. Det behöver vara tillräckligt utmanande och motiverande för att du ska vara självdrivande och ha hög regelbunden måluppfyllelse. 

Regelbunden säljcoachning får hela ert företag att driva framåt. Rätt styrning, mätning och belöning är det som kommer få dig att öka försäljningen. Vi vet idag att de som får stöd via regelbunden säljcoachning uppnår ett 24% högre resultat.

SÄLJCOACHNING GER ER DIREKT EFFEKT

När ert företag satsar resurser på försäljning är det av största vikt att ni uppnår så hög effekt som möjligt. Säljcoachning ger direkt effekt och några av de viktiga vinster som kan uppnås är:

 • Tydligare målbild
 • Mera kunskap
 • Ökad motivation
 • Högre måluppfyllelse
 • Ökad förtjänst
 • Starkare nöjdhet (medarbetare och ledare)

UTVECKLA ER SÄLJCOACHNING

Ert företag kommer att vinna stort på regelbunden säljcoachning. Det kommer att skapa ett aktivt fokus i det intäktsdrivande arbetet. Grunden för denna säljutveckling är ett gemensamt synsätt på varför det behövs. För att öka försäljningen är det avgörande att det inte bara handlar om att pressa och kräva mera utan att även att det handlar om ett medvetet utvecklande och motiverande arbetssätt för den säljande personalen.

VÅR SÄLJCOACHNING

Vi coachar ert företag och personer i alla befattningar inom försäljning. Vi utmanar, peppar och belönar. Allt tar sin början i era befintliga rutiner och riktlinjer för mål för aktiviteter och resultat. Har ni inte ramar så hjälper vi er att ta fram styrdokument med nyckeltal etc.   

Vår säljcoachning ger stöd kopplat till:

 • Säljteknik
 • Säljstrategi
 • Säljprocesser
 • Styra, mäta och motivera (för chefer och ledare)

Vi genomför säljcoachning (och säljkurser) för:

 • Personer i säljande befattning
 • Ledare och chefer
 • Ledning

SÄLJCOACHNING ÄR INTE BARA FÖR SÄLJARE

Vi träffar även många konsulter, projektledare, ägare, vd och kundansvariga som har kundrelationer och försäljning som en del av sin arbetsuppgift.

Här upplever vi att vi kan göra stor skillnad. Det går att få fina effekter med personal i roller som specialister som kan verka som säljande rådgivare.

Dessa möjligheter finns ofta inom konsulttjänster som ekonomi, teknik, it, hälsa och skog etc.