SÄLJSTRATEGI FÖR B2B FÖRSÄLJNING

Utan säljstrategi inget resultat. Utan plan ingen väg att följa. Du vet, vi vet. Ändå saknar åtta av tio små och medelstora företag en plan för sitt operativa försäljningsarbete. Samtidigt är utmaningarna tuffare än någonsin och utvecklingen går allt snabbare. 

Ert företag behöver en aktuell, praktisk och tydlig säljstrategi. En flexibel och effektiv säljstrategi. För vinnarna är säljstrategin avgörande. Den leder rätt. Till fokus, resursnyttjande och rätt affärer.

EN DYNAMISK SÄLJSTRATEGI GER ER RESULTAT

Ert företag kommer att lyckas bäst med en dynamisk säljstrategi. Eftersom marknaden förändras löpande kan ni inte fastna i långa skrivningar och flerårsplaner som ger omfattande textdokument som ingen på ert företag kommer att läsa eller jobba efter. 

Ni behöver en aktuell säljstrategi som inte passerat bäst före-datum. Vägen dit är ett arbetssätt med ständiga förbättringar. Ni ska ha koll på vilka som är de bästa förutsättningarna just nu och en tid framöver. Hur ni gör mest och bäst affärer till exempel för nästa sex eller tolv månaders period. 

VI UTVECKLAR DRIVANDE SÄLJSTRATEGIER

Vi är certifierade Affärsarkitekter och vi driver gärna ett utvecklingsprojekt tillsammans med er. Där hjälper vi er att utveckla operativa och intäktsdrivande säljstrategier som sätter fokus på ert nuläge, era mål och er framtid. Tillsammans med er skapar vi rätt operativa säljstrategi med fokus på att tillvarata aktuella förutsättningar för mera affärer.

Vi kan hjälpa er med:

 • Affärsmodeller
 • Marknadsplaner
 • Försäljningsplaner
 • Etableringsstrategier
 • Prissättnings-/paketeringsstrategier

Ett vanligt upplägg för ett utvecklingsprojekt har fyra steg:

 • Intervjuer med ledning och andra nyckelpersoner om mål och fokus
 • Genomgång av eventuellt föregående planer och strategier
 • Design av ny säljstrategi
 • Implementering av säljstrategi

VI HAR KURSER INOM SÄLJSTRATEGI

Att ta fram egna operativa säljstrategier, t ex. en försäljningsplan för en tidperiod är helt avgörande för en säljares fokus och framgång. Därför är detta område ett av fyra block delar i våra säljkurser och vår säljcoachning.

Läs mera under Säljkurs och Säljcoach.

VI HJÄLPER ER UTVECKLA SÄLJSTRATEGIER

Vi är certifierade Affärsarkitekter och vi driver gärna ett utvecklingsprojekt tillsammans med er. 

Vi kan hjälpa er med:

 • Affärsmodeller
 • Marknadsplaner
 • Försäljningsplaner
 • Etableringsstrategier
 • Paketeringsstrategier